თუ ჩავთვლით რომ ეს ბუნებრივი მოვლენაა,უპირველეს ყოვლისას ის უნდა გაგვახსენდეს რომ ბუნება შემქმნელის …